Logo

ΜΕΤΡΟ 123Α

Γενικά / Έργα /

ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013.
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ύψος επένδυσης από 100.000 έως 10.000.000 €
O προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000€ .

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ:

 • έως 40% για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο μη σύγκλισης
 • έως 50% για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης
 • έως 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:

 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά- Πουλερικά
 • Διάφορα ζώα - Μέλι
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων επιλέξιμες είναι μόνο:

 • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν

 • όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης

 • επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται

 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:


 • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

 • κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων

 • προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας

 • εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης

 • αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου

 • γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών

 • δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)

 • απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ)

 • αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών,συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων

 • ατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ΕΥΡΩ
 • Συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

  Το 80% των πόρων του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) πρόκειται να διατεθεί για επενδυτικά σχέδια από 100.000 μέχρι 5.000.000 ευρώ ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000 μέχρι 10.000.000 ευρώ.

  Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011, και λήγει την Τετάρτη 28.12.2011, και ώρα 15:00.

  © Copyright 2017 by Utilis

  Home / Features / Pages / Portfolio / Blog / Typography and Columns / Contact